HKMB00321U KOMIT Kommunikation i kontekst

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Communication in Context

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Kommunikation i kontekst sætter digitale medier ind i en mediehistorisk, samfundsmæssig og kulturel ramme, og videreudvikler din teoretiske og analytiske viden om kommunikation og digitale medier. Fokus er på kontekstens betydning for kommunikation, og vi arbejder derfor med kommunikation i forskellige kontekster: fx organisationer, politik, journalistik og hverdagsliv. Vi diskuterer også aktuelle teknologiske udviklinger, fx internet of things og kunstig intelligens, og disses betydning for kommunikation og samarbejde.

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om og forståelse af centrale teorier vedrørende it-baseret kommunikations udtryksformer og genrer i forskellige kontekster, de væsentligste medietyper og kommunikationsformer i historien i sammenhæng med digitale medier, herunder bl.a. sammenhængen mellem medieteknologisk udvikling og udviklingen af centrale genrer, samfund og kultur.

Der opøves færdigheder i at analysere, diskutere og perspektivere sammenhængen mellem medieteknologisk udvikling og udviklingen af kultur og samfund under inddragelse af relevante teorier og med fokus på en konkret historisk, organisatorisk eller anden social kontekst

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 409,5
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse