HKMB00301U KOMIT: IT-Infrastruktur

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

IT-infrastructure

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

På dette kursus kombineres tekniske og analytiske færdigheder fra de forgående semestre. Du lærer om, hvordan computernetværk fungerer, og hvordan man designer og arbejder med databaser. Du får også viden om, hvordan it-infrastruktur og forskellige typer af digitale data reguleres, og bliver i stand til at analysere og forklare, hvordan de kan anvendes til innovation i private og offentlige organisationer.

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om og forståelse af computernetværks opbygning og funktionsmåde, herunder internettets protokolstak og adresseringssystem, grundlæggende principper for og teknikker til modellering, analyse og design af databaser, samt grundlæggende principper for regulering af it-infrastrukturer.

Der opnås færdigheder i at redegøre for de væsentligste interessenter, institutioner og reguleringsformer ift. udvalgte eksempler på it-infrastruktur og i at analysere, forklare og vurdere samspillet mellem it-infrastruktur, et konkret reguleringsregime og mulighederne for teknologisk og forretningsmæssig innovation.

Endelig opøves kompetencer i selvstændigt og i samarbejde med andre at identificere, afgrænse og analysere komplekse problemstillinger med relation til design og regulering af it-infrastruktur under anvendelse af relevante videnskabelige teorier og begreber.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.
Det forudsættes, at den studerende har viden om og færdigheder tilsvarende de der opnås ved kurset Grundlæggende programmering eller følger dette kursus samtidig med It-infrastruktur.
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 297,5
  • Teoretiske øvelser
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Krav til indstilling til eksamen

Eksamen forudsætter godkendelse af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af 4 opgaver med et omfang på hver 5-8 normalsider. Opgaverne kan skrives i grupper.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
For tilvalgsstuderende er der intern censur
Kriterier for bedømmelse