HKMB00242U KOMIT Projektstyring og kravspecificering

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Project Management and Requirements Specification

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- redegøre for væsentlige tekniske, økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter ved udvikling af informations- og kommunikationssystemer i organisationer

- redegøre for centrale principper for samt udvalgte metoder og værktøjer til kravspecificering, brugerinddragelse og projektstyring, herunder styrker og svagheder ved forskellige procesmodeller

- redegøre for metodebegrebet inden for systemudvikling og foretage systematiske sammenligninger mellem udvalgte systemudviklingsmetoder med særligt fokus på kravspecificering, brugerinddragelse og projektstyring

- analysere, vurdere og diskutere udvalgte metoder og værktøjers anvendelighed ift. et konkret udviklingsprojekt.

Forelæsninger, obligatoriske ugeopgaver samt gruppeøvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • Øvelser
  • 14
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse