HKMB00191U KOMIT Analyse, design og regulering af it-infrastruktur

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Analysis, Design and Regulation of IT Infrastructure

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- redegøre for grundlæggende principper for computernetværks opbygning og funktionsmåde, herunder internettets protokolstak og adresseringssystem

- redegøre for og anvende grundlæggende principper og teknikker til modellering, analyse og design af simple relationelle databaser

- analysere og forklare samspillet mellem it-infrastruktur og regulering samt vurdere, hvilken betydning et konkret reguleringsregime har for teknologisk og forretningsmæssig innovation

- identificere, afgrænse og analysere en specifik problemstilling med relation til design og regulering af it-infrastruktur, herunder redegøre for (a) de centrale interessenter, institutioner og reguleringsformer samt (b) samspillet mellem regulering og infrastruktur.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem studenteroplæg og projektarbejde. Online gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 297,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Øvelser
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget følger undervisningssproget
Krav til indstilling til eksamen

Indstilles til eksamen under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
 

Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse