HKMB00176U  KOMIT 1. årsprojekt

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

First-year project

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål

- referere viden om anvendelsen af kommunikation og it i relation til en given organisation

- redegøre for en afgrænset problemstilling vedrørende kommunikation og it i relation til den pågældende organisation

- beskrive gennemførelsen af en mindre, empirisk undersøgelse af kommunikation og it i relation til den pågældende organisation

- redegøre for undersøgelsesresultaternes relevans for innovation ift. den pågældende organisation.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger, gruppeøvelser samt empiriske undersøgelsesprojekter i grupper, samt workshops i relation til de studerendes projekter. Online gruppesamarbejder og vejledning.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kommunikation/kommunikation_og_it_ba.pdf

 

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Øvelser
  • 14
  • Forberedelse
  • 162,5
  • I alt
  • 204,5