HKKÅ0001FU  ÅU ØST, Fra Kina til Rusland og videre: kosmopolitisme, migration og kulturer på den nye Silkevej (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

From China to Russia and beyond: cosmopolitanism, migration and cultures on the new Silk Road(s)

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
  • Fagstudieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
Kursusindhold

Russia’s Northern Silk Road vision and China’s One Belt One Road initiative have directly invoked historic forms of transregional connectedness and circulation; they have appealed to different geopolitical dynamics, cross-cultural and commercial exchange. The course focuses on the forms of coexistence, movement of people, things and ideas to be found along both historical and the present-day Silk Road(s). Theoretically, the course engages with the concepts of cosmopolitanism, tolerance and mobility.

Vedr. faget som BA-tilvalg:

Pensum på 900-1000 normalsider sammensættes af underviser.

Eksamen er en bunden hjemmeopgave (6-10 sider), som skrives på 7 dage. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen (A) eller som bestået/ikke-bestået (B).

Vedr. faget som KA-tilvalg:

Pensum på 1200-1300 normalsider sammensættes af den studerende.

Eksamen er en fri hjemmeopgave (11-15 sider). Bedømmelse efter 7-trinsskalaen (A) eller som bestået/ikke-bestået (B).

Målbeskrivelser

BA-2019 tilvalgsstudieordningen i Komparative kulturstudier:

Tematisk emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode )
Tematisk emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode )

KA-2019 tilvalgsstudieordningen i Komparative kulturstudier:

Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode )Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode )

Materialet vil være tilgængeligt i god tid

For studerende på Åben Universitet, som lever op til adgangskravene for enten BA eller KA i Komparative Kulturstudier
Forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde
Undervisningsmaterialet til kurset er på engelsk
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen er en fri hjemmeopgave.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • I alt
  • 412,5