HKKÅ0001EU AFLYST! ÅU TS, Fra Kina til Rusland og videre: kosmopolitisme, migration og kulturer på den nye Silkevej (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

From China to Russia and beyond: cosmopolitanism, migration and cultures on the new Silk Road(s)

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
  • Fagstudieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
Kursusindhold

Ruslands vision for en ”Nordlig silkevej” og Kinas ”Ét bælte, én vej”-initiativ har givet anledning til sammenligninger med historiske eksempler på transregional forbundethed og cirkulation og til diskussion af forskellige typer af geopolitisk dynamik, tværkulturel og kommerciel udveksling. Kurset fokuserer på hvilke former for sameksistens og flytning af folk, genstande og ideer, man finder langs med både den historiske og de(n) aktuelle Silkevej(e). Det teoretiske grundlag for kurset er begreberne kosmopolitisme, tolerance og mobilitet.

Vedr. faget som BA-tilvalg:

Pensum på 900-1000 normalsider sammensættes af underviser.

Eksamen er en bunden hjemmeopgave (6-10 sider), som skrives på 7 dage. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen (A) eller som bestået/ikke-bestået (B).

Vedr. faget som KA-tilvalg:

Pensum på 1200-1300 normalsider sammensættes af den studerende.

Eksamen er en fri hjemmeopgave (11-15 sider). Bedømmelse efter 7-trinsskalaen (A) eller som bestået/ikke-bestået (B).

Målbeskrivelser

BA-2019 tilvalgsstudieordningen i Komparative kulturstudier:

Tematisk emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode )
Tematisk emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode )

KA-2019 tilvalgsstudieordningen i Komparative kulturstudier:

Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode )Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode )

Materialet vil være tilgængeligt i god tid

For studerende på Åben Universitet, som lever op til adgangskravene for enten BA eller KA i Komparative Kulturstudier
Forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde
Undervisningsmaterialet til kurset er på engelsk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen er en fri hjemmeopgave.
Kriterier for bedømmelse