HKIK0100EU KIN, Master Class Kinastudier (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

MA Master Class China Studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2015-ordningen
 • KA 2019-studieordning for kandidatuddannelsen i Kinastudier
 • KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier
Kursusindhold

Kurset fokuserer på tre forskellige emner inden for Kinastudier gennem forelæsninger og diskussion af udvalgte faglige tekster. I tekstlæsningstimerne inddrages relevant tekstmateriale på kinesisk med henblik på at træne færdigheder i tekstlæsning, mens konversationstimerne gør det muligt for de studerende at opøve mundtlige færdigheder.

Kursusplanen publiceres inden semesterets begyndelse.

 • Bo Ærenlund Sørensen: Tema 1 + tekstlæsning, 5 uger (2x3 timer per uge)
 • Boukje Boerstra og Mikkel Bunkenborg: Tema 2 + tekstlæsning, 5 uger (2x3 timer per uge)
 • Bo Ærenlund Sørensen: Tema 3 + tekstlæsning, 4 uger (2x3 timer per uge)
 • Yukun Wang: Konversation, 14 uger (2 x 2 timer per uge)
Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
BA-projekt (aktivitetskode HKIB00911E)

KA 2019-studieordning:
Emne med sprogfærdighed (aktivitetskode HKIK03391E)
Tekstbaseret emne (aktivitetskode HKIK03341E)
Forskningsoversigt (aktivitetskode HKIK03401E)

KA 2008-studieordning: 
Emne med sprogfærdighed (klassisk Kinesisk) (aktivitetskode HKIK03032E)
Emne med sprogfærdighed (moderne kinesisk) (aktivitetskode HKIK03012E)
Tekstbaseret emne (aktivitetskode HKIK03042E)
Emnekursus A (aktivitetskode HKIK03051E)
Forskningsoversigt (aktivitetskode HKIK03091E)
Emnekursus B (aktivitetskode HKIK03101E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Holdundervisning
Studerende som skriver BA projekter kan deltage
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse