HKIK0001FU  KIN, Master Class Kinastudier (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

China Topics (Master Class)

Uddannelse

Curriculum for the BA program in Asian Studies with specialisations in Indology, Japanese Studies, China Studies, Korean Studies, Southeast Asian Studies and Tibetology, The 2015 Curriculum

Curriculum for Master´s Program in Asianstudies The 2008 Curriculum

Kursusindhold

Kurset arbejder med tre forskellige emner inden for Kinastudier samt metode og vejledning i opgaveskrivning. Hertil kommer tekstlæsning og samtale om disse tekster. Temaerne bliver fastlagt i løbet af foråret 2019.

Delman: Tema + tekstlæsning, 5 uger (2x3 timer per uge)

Bunkenborg:  Tema + tekstlæsning, 5 uger (2x3 timer per uge)

Nielsen:  Tema + tekstlæsning, 4 uger (2x3 timer per uge)

Wang: Samtale (2 x 2 timer per uge)

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Bachelorprojekt Kinastudier (fagelementkode HKIB00911E)

KA 2008-ordning:

Emne med sprogfærdighed (klassisk Kinesisk)(fagelementkode HKIK03032E)

Emne med sprogfærdighed (moderne kinesisk)(fagelementkode HKIK03012E)

Tekstbaseret emne (fagelementkode HKIK03042E)

Emnekursus A (fagelementkode HKIK03051E)

Forskningsoversigt (fagelementkode HKIK03091E)

Emnekursus B (fagelementkode HKIK03101E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Sprogligt niveau svarende til BA fra Kinastudier
Undervisningen består af:
Gennemgang og diskussion af ikke-kinesisk litteratur om emnerne (3 t. per uge)
Tekstlæsning om emnerne (moderne; klassisk også muligt) (3 t. per ueg)
Samtale om de læste tekster (2 t. per uge)
Studerende som skriver BA-projekt opfordres til at deltage.

Alle KA studerende opfordres til at deltage de første 3 semestre af deres Kandidatstudie.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 275,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Kollokvier
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 4
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412,5