HKIB0112EU KIN, Historisk Emne (Kinastudier realia 4 med sprog) (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

History Theme (China Studies Content Course 4 with Language)

Uddannelse

Udbydes efter:

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) 2019

Bachelortilvalg i japanstudier, kinastudier, koreastudier (asienstudier) og moderne Indien og sydasienstudier 2019

Kursusindhold

Kurset fokuserer på temaer og metoder af relevans for forståelsen af Kinas historiske udvikling. Derudover omfatter kurset læsning af kinesisksprogede tekster og diskussion på kinesisk

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Historisk Emne (Kinastudier realia 4 med sprog) (Aktivitetskode: HKIB00991E)

BA 2019-tilvalgsordning:
Kinastudier realia A: (Aktivitetskode HKIB10211E)

Annonceres før semesterstart i Absalon

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse