HKIB0107EU KIN, Kinesisk Sprog A (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Chinese Language A

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) 2019
Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at træne færdigheder i forståelse og grammatisk analyse af kinesisk og i oversættelse mellem kinesisk og dansk eller engelsk.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Kinesisk sprog A (aktivitetskode HKIB00941E)

Læseplan vil blive udleveret før start på semestret.

Kinesisk propædeutik 2
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem studenteroplæg, gruppearbejde og øvelser. Der undervises på 2 hold.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 324,5
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse