HKIB0102EU KIN, Kinesisk sprog B: Moderne mundtlig kommunikation og tekstforståelse (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Chinese Language B: Modern Oral Communication and Text Comprehension

Uddannelse

Udbydes efter:

 • BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Undervisningen omfatter oversættelse, og grammatisk analyse af skønlitteratur og fagtekst såvel som træning af mundtlige færdigheder og skriftlige øvelser. 

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinesisk sprog B: Moderne mundtlig kommunikation og tekstforståelse (aktivitetskode HKIB00861E)

Kursusplan og litteraturliste publiceres før semesterstart

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem studenteroplæg, gruppearbejde og øvelser. Der undervises på 2 hold.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 326,5
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse