HKIB0102EU  KIN, Kinesisk sprog B: Moderne mundtlig kommunikation og tekstforståelse (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Chinese Language B: Modern Oral Communication and Text Comprehension

Uddannelse

Udbydes efter:

  • BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Hovedvægten ligger på praktiske øvelser i mundtlig talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning, oversættelse, grammatisk analyse og bundne skriftlige øvelser. 

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinesisk sprog B: Moderne mundtlig kommunikation og tekstforståelse (aktivitetskode HKIB00861E)

Kursusplan og litteraturliste publiceres før semesterstart

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem studenteroplæg, gruppearbejde og øvelser. Der undervises på 2 hold.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5