HKIB0011FU Kinesisk sprog B: klassisk (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Chinese language B: Classical

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) 2019
Kursusindhold

Udover en gennemgang af Kinas sproghistorie vil vi i kursusforløbet fokusere på udvalgte afsnit af filosofisk-litterære tekster som Mengzi, Zhuangzi og Mozi samt tekster af historisk-litterært snit som fx Guoyu, Zuozhuan og Shiji. Der vil især blive lagt vægt på analyse og forståelse af grammatiske og syntaktiske konstruktioner i det klassiske sprog. Timerne fordeler sig for de bachelorstuderende med 3 t. ugl. på klassisk tekst og 3 t. ugl. på konversation på moderne kinesisk om de klassiske tekster. For studerende indskrevet på overbygningsuddannelsen i asienstudier suppleres de 3 ugentlige timer klassisk kinesisk med undervisningsgange om anvendelsen af klassisk kinesisk i Japan og Korea.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) 2019
Kinesisk sprog B: klassisk (Aktivitetskode: HKIB01011E)

Fagstudieordning Kandidattilvalg i asienstudier 2021

Klassisk kinesisk i Asien- områdestudier Japan: (Aktivitetskode: HJAK13071E)

Klassisk kinesisk i Asien– områdestudier Kina: (Aktivitetskode: HKIK13071E)

Klassisk kinesisk i Asien- områdestudier Korea: (Aktivitetskode: HKOK13071E

Annonceres før semesterstart

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 312,5
 • Øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 16
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse