HKIB0003FU  KIN, Kinas samfund og politik (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Chinese society and politics

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Kursusindhold

På baggrund af relevante teoretiske tilgange vil kurset se på og diskutere udviklingen i Kinas politiske system siden 1949, dets politiske økonomi og statssamfundets forbindelser med prioritet i den moderne situation. Vi vil lære om forskellige emner i det moderne kinesiske samfund og diskutere, hvordan vi kan operationalisere teorier fra de sociale og humanistiske videnskaber for at få indsigt i felterne. Der vil også være en introduktion til forskningsmetoder og papirskrivning. Vil kombineres med læsning af relevante kinesiske tekster.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinastudier realia 1 med sprog (fagelementkode HKIB00841E)

BA-tilvalg for Kinastudier 2007-studieordning:
Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Realia E (fagelementkode HKIB10051E)
Realia F (fagelementkode HKIB10061E)

 

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde, opgavevejledning
Tilvalgsstuderende kan kontakte Jørgen Delman før semesterstart, hvis der er spørgsmål.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5