HKIÆ0104EU KIN, Kinesisk Propædeutik 3 (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Chinese Propaedeutics 3

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) 2019
Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at træne færdigheder i forståelse og grammatisk analyse af kinesisk og i mundtlig kommunikation på kinesisk.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Kinesisk Propædeutik 3 (aktivitetskode HKIÆ00221E)

Læseplan vil blive udleveret før start på semestret.

Kinesisk propædeutik 2
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv

Løbende feedback mundtligt

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse