HKIÆ0001EU  KIN, Kinesisk Propædeutik 1 (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Chinese Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter Asienstudier BA 2015-studieordning

Propædeutik for Religionsvidenskab 2015-studieordning

Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinesisk Propædeutik 1 (fagelementkode HKIÆ00031E)

Propædeutik for Religionsvidenskab (fagelementkode HKIÆ00091E)

Road to Success: Threshold ISBN 978-7-5619-2161-6/​H.08150;
Lower Elementary 1, ISBN 978-7-5619-2162-3/​H.08151;
Lower Elementary 2, ISBN 978-7-5619-2182-1/​H.08171

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 168
  • Forberedelse
  • 450,75
  • I alt
  • 618,75