HKGK03911U KL. GR/LAT. Frit område Klassisk filologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

KL. GR/LAT. Free Area Study: Classical Philology

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Kursusindhold

Kurset fokuserer på to emner:

(1) Den klassiske filologis teori og metode. Den traditionelle filologiske metode gennemgås, idet der lægges vægt på både øvelser og teoretisk grundlag for forståelsen og brug af græske og latinske tekster. Især fokuseres på tekstoverleveringens betydning for forståelsen af teksterne, og på hvad en klassisk filolog skal vide for at kunne bruge og forstå dem i dybden.

(2) Den klassiske filologis historie som disciplin. I kurset gennemgås det, hvordan den klassiske filologi har udviklet sig fra antikken til vor tid, og det diskuteres, hvilken betydning denne udvikling har for vores forståelse af teksterne. Det vil også blive diskuteret, hvad klassiske filologer skal gøre for stadigvæk at udvikle fagene.

 

Grundbogen er Reynolds & Wilson (se næste punkt). Ved kursets afslutning vil det forventes, at de studerende har fuldstændigt kendskab til dennes indhold, men den vil ikke blive gennemgået systematisk i undervisningen.

L.D. Reynolds & N.G. Wilson: Scribes & Scholars: A Guide to the Transmission of Greek & Latin Literature, Fourth Edition (Oxford 2013).

Andet materiale udleveres i løbet af kurset.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på latin

Studieordninger på klassisk græsk