HKGK03901U KL. GR Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Greek Language and Stylistics with Translation from Danish into Greek

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Kurset sigter mod at lære deltagerne at oversætte fra moderne dansk til klassisk attisk græsk i praksis, begyndende med kortere sætninger og senere tilbageoversættelser af originale tekststykker af egnet attisk prosa. Endvidere rummer kurset et element af stilistisk analyse, som med afsæt i relevante, antikke stilister praktiseres sideløbende med selve stiløvelserne

M.A. North & A.E. Hillard, Greek Prose Composition; (London 1954 el. sen.); H.C. Hynding, Græsk Formlære (København 1968 el. sen.); H.W. Smyth, Greek Grammar (Cambridge, MA 1984 el. sen.)

Studerende skal være indskrevet på kandidatuddannelsen i Klassisk Græsk.
Holdundervisning og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Græsk

Censurform
Ekstern censur