HKGK03781U  LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar (KA): Narrativitet og fiktion i den antikke og efterantikke litterære tradition

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar (KA): Narrativitet og fiktion i den antikke og efterantikke litterære tradition

Uddannelse

klassisk græsk, latin, byzantinistik og latinsk middelalderfilologi

Kursusindhold

KA-seminar for græsk- og latinstuderende

Vi læser, sammenligner og analyserer et udvalg af græske og latinske  værker (herunder latinske oversættelser/parafraser af græske forlæg) fra forskellige litterære genrer, som er domineret af bemærkelsesværdige fortællinger, herunder roman og biografi/hagiografi.

Kurset kan anvendes som forberedelse til en af følgende prøver: 'Frit genreorienteret område', 'Filologisk praksis 1 (forelæsning)', 'Filologisk praksis 2' (artikel), 'Speciale' på kandidatuddannelserne i hhv. 'klassisk græsk' (inkl. profil 'græsk middelalderfilologi') og 'latin' (inkl. profil 'latinsk middelalderfilologi').

Som baggrundslitteratur anbefales:

Tomas Hägg: Den antika romanen,  Uppsala 1980

Tomas Hägg: Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity, Berkeley: University of California Press, 2000.

Irene de Jong: Narratology and Classics: A Practical Guide, Oxford 2014 (on-line via REX).

Udvalgte tekster til læsning/analyse deles via Absalon.

Forelæsninger, øvelser og prøveforberedende vejledning.
Kurset kan anvendes som forberedelse til en af følgende prøver: 'Frit genre- eller periodeorienteret område', 'Filologisk praksis 1 (forelæsning)', 'Filologisk praksis 2' (artikel), 'Speciale' på kandidatuddannelserne i hhv. 'klassisk græsk' (inkl. profil 'byzantinistik') og 'latin' (inkl. profil 'latinsk middelalderfilologi'). Kurset kan ligeledes anvendes som forberedelse til de tilsvarende eksaminer på 2008-ordningen.

Bemærk at alle eksaminationsformer ikke er præsenteret i kursusbeskrivelsen.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve. 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0