HKGB10151U KL.GR. Græsk prosa 2: filosofi og retorik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

KL.GR. Greek prose 2: Philosophy and Rhetoric

Uddannelse

Klassisk græsk

Kursusindhold

Kurset består af to spor:

Græsk filosofi:

I dette kursus fokuserer vi på den del af den antikke græske filosofi, der kaldes etik. Ved læsning af udvalgte skrifter af Platon, Aristoteles og Epiktet bliver vi klogere på den antikke etiske tradition.

Antik filosofi:

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

Peter Adamson: Classical Philosophy, 2014, Oxford University Press

Peter Adamson: Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds, 2015, Oxford University Press.

Græsk 1 og Græsk 2 skal være bestået, inden der må aflægges prøve i dette fagelement.
Holdundervisning, forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger