HKGB10141U KL. GR. Græsk prosa 1: historieskrivning og talekunst

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Greek History and Historiography

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Kurset består af to spor: (1) introducerende forelæsninger om græsk og romersk historie ved Thomas Heine Nielsen og Kristoffer Maribo herunder også læsning af udvalgte kilder i oversættelse, og (2) læsning af uddrag af græske historikere på originalsprog ved Thomas Heine Nielsen.

Deltagerne skal følge begge spor.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk historie og historieskrivning (BA-grundfag)

Græsk historieskrivning og talekunst (BA-sidefag)

 

Grundbøgerne til kurset meldes ud på Absalon i god tid inden kursets start.

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.
Tekstlæsning, forelæsninger samt samtale mellem lærer og studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse