HKGB00751U KL.GR Græsk sprogkundskab med forskningsområde

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

KL.GR The Greek Language: History and Grammar with Research Topic

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Kurset giver en grundig indføring i klassisk græsk syntaks, morfologi og sproghistorie (herunder dialekter), ligesom der vil blive gennemgået forskellige moderne positioner inden for sprogvidenskab og oversættelsesvurdering.

 

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på  HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Der udleveres ugentlige øvelsesopgaver, og herudover må de studerende have adgang til moderne grammatiker og ordbøger over klassisk græsk (fx Blomqvist & Jastrup (gram.) og Montanari (lex.)).

Forelæsninger, holdundervisninger, øvelser og individuel vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse