HKGB00721U KL. GR/LAT./OLD Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

KL. GR/LAT./OLD Classical Philology: History and Methods with Research Topic

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset fokuserer på to emner:

(1) Den klassiske filologis teori og metode. Den traditionelle filologiske metode gennemgås, idet der lægges vægt på både øvelser og teoretisk grundlag for forståelsen og brug af græske og latinske tekster. Især fokuseres på tekstoverleveringens betydning for forståelsen af teksterne, og på hvad en klassisk filolog skal vide for at kunne bruge og forstå dem i dybden.

(2) Den klassiske filologis historie som disciplin. I kurset gennemgås det, hvordan den klassiske filologi har udviklet sig fra antikken til vor tid, og det diskuteres, hvilken betydning denne udvikling har for vores forståelse af teksterne. 

L.D. Reynolds & N.G. Wilson: Scribes & Scholars: A Guide to the Transmission of Greek & Latin Literature, Fourth Edition (Oxford 2013).

Andet materiale udleveres i løbet af kurset.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på latin

Studieordninger på klassisk græsk