HKGB00711U KL.GR. Græsk retorik og talekunst

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

KL.GR. Græsk retorik og talekunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Kurset består af to dele.

Græsk retorik og talekunst

Kurset giver en primærtekstforankret indføring i den antikke retorik, og der læses et udvalg af antikke taler såvel som retorikteoretiske værker, som placeres i deres historiske og kulturelle kontekst og gøres til genstand for retorisk og stilistisk analyse under anvendelse af den antikke teoretiske retoriks fortsat anerkendte begreber og inddelinger.

 

Antik retorik og talekunst:

Kurset giver en primærtekstforankret indføring i den antikke teoretiske retorik, herunder debatten om retorikkens status i forhold til filosofien, og der læses et udvalg af antikke taler, som placeres i deres historiske og kulturelle kontekst og gøres til genstand for retorisk og stilistisk analyse under anvendelse af den antikke teoretiske retoriks fortsat anerkendte begreber og inddelinger.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Græsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Græsk samt til prøver på KA-niveau.

Græsk retorik og talekunst:

Grundbøger:

Andersen, Ø. (1995). I retorikkens hage. Undervisningsforlaget, Oslo

Kennedy, G.A. (1994). A New History of Classical Rhetoric. Princeton University Press, Princeton (NJ)

Lausberg, H. (1967 og sen.). Elemente der literarischen Rhetorik. Max Hueber Verlag, München

 

Antik retorik og talekunst:

Primærteksterne vil til omkring halvdelen af lektionerne blive lagt i kopi i kursusrummet på Absalon, men det vil være nødvendigt at anskaffe eller låne følgende tekstudgaver ((oversættelser – de fleste med nyttige indledninger og kommentarer):

Søren Sørensen, Ordets magt: Gorgias og retorikken, Klassikerforeningens Kildehæfter 2002.

Lysias’ Taler (overs. Mogens Herman Hansen), Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Museum Tusculanums Forlag 2011.

Aristoteles, Retorik (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 7, Museum Tusculanums Forlag 2007 (5. oplag).

Demosthenes’ Filippiske taler: Hagl over Hellas (overs. Simon Laursen), Aarhus Universitetsforlag 2018.

Marcus Tullius Cicero, Retoriske Skrifter (overs. Thure Hastrup og Mogens Leisner-Jensen) Del 1-3 i 4 bind, Odense Universitetsforlag 1977-1982 eller i 2 bind, Odense Universitetsforlag 2003.

 

De studerende vil ligeledes skulle skaffe sig rådighed over følgende oversigtsværker:

George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.

Christian Kock, Ordets magt: Retorisk tænkning der holder, 1: Før 1900, Samfundslitteratur 2012.

Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid, Syddansk Universitetsforlag 2002 (2. udgave).

 

Supplerende sekundærlitteratur vil blive foreslået i forbindelse med undervisningen.

Græsk 1 og Græsk 2 skal være bestået, før der må aflægges prøve på dette fagelement.
Holdundervisning, øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger