HKGB00691U KL.GR/LAT/OLD - Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kursets mål er at bibringe deltagerne en fyldig viden om græsk-romersk arkæologi, kunsthistorie og materiel kultur samt en indføring i den klassiske arkæologis grundlæggende metoder. Et udvalg af de vigtigste bevarede græske og romerske monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik præsenteres i deres kulturelle og historiske sammenhæng. Endelig introduceres det antikke formsprogs indflydelse på senere tiders europæisk kunst og arkitektur.
 

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på  HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab.

 

Grundbøger:

Græsk stof: Mark D. Stansbury-O'Donnel, A History of Greek Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015).

Steven L. Tuck, A History of Roman Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015 og sen.).

Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet undervejs.

Uden A-niveau i latinsk og græsk propædeutik tages kurset under Oldtidskundskab.
Forelæsninger og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse