HKGB00681U OLD/KL.GR./LAT. Antik kultur: Introduktion og humanistisk videnskabsteori

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to the Study of Classical Civilisation and Theory of Science

Uddannelse

Klassisk græsk og latin

Kursusindhold

Antik kultur

Kurset består af 14 introducerende forelæsninger, der indfører deltagerne i den græsk-romerske oldtids periodisering og samfundsforhold i hovedtræk; i den græsk-romerske oldtids litteraturhistorie i hovedtræk; og i den græsk-romerske oldtids religion og mytologi i hovedtræk. Herudover læses et udvalg af antikke tekster, der er udvalgt til at understøtte forelæsningernes introducerende karakter.

Humanistisk videnskabsteori

I tilknytning til Introduktionen følges sideløbende en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får den studerende kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og den studerende stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Den studerende får viden om, hvordan fagene (herunder arkæologi, etnologi, historie, klassisk græsk og latin) er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Som grundbog til Antik kultur benyttes Charles Freeman, Egypt, Greece, and Rome. Civilizations of the Ancient Mediterranean (Oxford 2014 el. sen.); desuden Kompendium til antik kultur ved J. Mejer, A. Schwartz og Chr. G. Tortzen (København 2019), der kan købes i Kompendieudsalget ultimo august. 

Forelæsninger og
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Den aktive undervisningsdeltagelse bestpr af:
- Tilstedeværelse i mindst 80% af undervisningen
- To skriftlige oplæg af 7-8 normalsider hver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse