HKGB00651U KL.GR: Græsk seminar: Græsk filosofi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

KL.GR: Greek Seminar: Greek Philosophy

Uddannelse

Klassisk græsk

Kursusindhold

Der læses en eller flere græske filosofiske tekster på originalsprog.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk filosofi til prøven i græsk filosofi på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Klassisk Græsk.

Som tekstgrundlag for læsningen af Gorgias anvendes Oxford Classical Texts (udg. Burnet). Teksten i Loeb Classical Library og andre ukritiske udgaver kan ikke benyttes. En mere udførlig litteraturliste vil foreligge tidligt i semesteret. Det anbefales i øvrigt, at deltagerne tidligt i forløbet gennemlæser hele Gorgias i Thure Hastrups oversættelse (Kbh. 1977), samt hele Politikken i (f.eks.) Ernest Barkers oversættelse (Oxford 1946).

Manuduktion; dialog og oplæg ved studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger