HKGB00632U KL. GR. Græsk poesi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

KL. GR. Greek poetry

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Græsk poesi

I dette kursus læser vi græsk poesi fra arkaisk, klassisk og hellenistisk tid. Da græsk (og latinsk) poesi er kendetegnet ved at være skrevet på vers, lærer vi at skandere og oplæse versemål som det daktyliske heksameter, det elegiske distichon m.m. 

 

Antik poesi

Kurset Antik poesi gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse samt eksempler på efterantikke forfatteres brug af græsk-romersk poesi. Vi vil placere disse poetiske traditioner i kulturhistorisk sammenhæng og diskutere spørgsmål som oversættelse og reception.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til følgende prøver i Klassisk græsk:

Græsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

 

Græsk poesi:

Undervisningsmateriale følger.

 

Antik poesi

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Klassisk Græsk (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) være bestået.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Græsk

Censurform
Ekstern censur