HKGB00601U KL.GR/LAT/OLD - Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i antikkens materielle kultur og kunsthistorie inden for skulptur, arkitektur, maleri og møntvæsen, med særligt henblik på de historiske og kulturelle kontekster, monumenter må forstås i.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2019-ordningen.

 

 

Undervisningen har form af forelæsninger og øvelser, og der gives løbende henvisninger til litteratur og undervisningsmateriale.

Som grundbøger benyttes: 

Mark D. Stansbury-O'Donnell, A History of Greek Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015)

Steven L. Tuck, A History of Roman Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015).

Uden A-niveau i latinsk og græsk propædeutik tages kurset under Oldtidskundskab.
Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand med henblik på beskrivelse, datering, fortolkning og perspektivering af græske og romerske monumenter.

Der prøves på grundlag af et billedmateriale vedr. 4-5 antikke monumenter fra det opgivne pensum og gengivelser af ét ikke-opgivet, efterantikt monument, der refererer til antikt formsprog. Billedmaterialet udvælges af eksaminator og udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse