HKGB00591U OLD/KL.GR./LAT. Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Introduction to the Study of Classical Civilisation and Theory of Science

Uddannelse

Klassisk græsk, latin og oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset består af tre dele: Antik kultur 1 (forelæsninger), Antik kultur 2 (tekstlæsning) og Videnskabsteori (forelæsninger og dialog). Kurset følges af studerende i fagene græsk, latin og oldtidskundskab.

Forelæsningerne i Antik kultur 1 har som mål at give den studerende en oversigt over den græsk-romerske oldtid med særlig vægt på de elementer, der har spillet størst rolle for eftertiden, fx mytologi, retorik, litterære genrer, filosofi og kunst­ne­riske motiver.

Tekstlæsningen i Antik kultur 2 vil bestå af læsning og analyse af kildetekster i oversættelse, der er relevante for den gennemgåede emner i Antik kultur 1.

Videnskabsteoriforløbet består af et antal forelæsninger om emner inden for almen videnskabsteori og den klassiske filologi og oldtidsstudiernes historie og metoder, herunder bl.a. tekstkritik. Forelæsningerne efterfølges af samtale, spørgsmål og øvelser. Se en grundigere introduktion til videnskabsteoridelen HER.

Kurset henvender sig primært til 1.-semesterstuderende. Alle tre forløb, Antik kultur 1-2 og Videnskabsteori, skal følges for at opnå de 15 ECTS.

 

Se også fagenes hjemmesider http://hum.ku.dk/uddannelser/tilvalg/oversigt/oldtidskundskab/

http://studier.ku.dk/bachelor/latin/

http://studier.ku.dk/bachelor/graesk-klassisk/

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Latin og Klassisk Græsk samt til prøver på tilvalgsfag i Oldtidskundskab under 2018- og 2019-ordningen.

Kurset forbereder til følgende prøver:

Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori.

 

 

Som grundbog til Antik kultur 1 og 2 benyttes Charles Freeman, Egypt, Greece, and Rome. Civilizations of the Ancient Mediterranean (Oxford 2014 el. sen.); desuden Kompendium til antik kultur ved J. Mejer, A. Schwartz og Chr. G. Tortzen (København 2019), der kan købes i Kompendieudsalget ultimo august. Til undervisningen i humanistisk videnskabsteori benyttes H. Jordheim, A.B. Rønning, E. Sandmo & M. Skoie: Humaniora. En innføring, Oslo 2008 el. sen.).

Forelæsninger og tekstlæsning. I undervisningen indgår udarbejdelse af to skriftlige oplæg (et i 'Antik Kultur' og et i 'Videnskabsteori'), jf. studieordningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Den aktive undervisningsdeltagelse bestpr af:
- Tilstedeværelse i mindst 80% af undervisningen
- To skriftlige oplæg af 7-8 normalsider hver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave, 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.

Kriterier for bedømmelse