HKGB00531U  Græsk retorik og talekunst

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Greek Rhetoric and Oratory

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

I løbet af kurset vil der blive læst både taler og værker om teoretisk retorik. Ud over arbejdet med oversættelse og grammatisk analyse vil der også blive arbejdet med elementær retorisk og stilistisk analyse af teksterne.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på sidefag i Klassisk Græsk.

I kombination med Antik retorik og talekunst forbereder kurset til prøven i:

Græsk retorik og talekunst HKGB00531E

Kurset kan endvidere benyttes som supplerende tekstlæsning til prøven i:

Græsk prosa 2: Filosofi og retorik HKGB10071E

Den studerende skal have bestået propædeutik i Klassisk Græsk.
Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger, gruppeøvelser og studenteroplæg
Alle studerende på kurset skal desuden følge kurset Antik prosa ll: Filosofi, retorik og talekunst.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamen 1 gælder for grundfagsstuderende på bachelorniveau i Klassisk Græsk, som følger kurset som forberedelse til prøven Græsk retorik og talekunst HKGB00531E
Krav til indstilling til eksamen

 

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og bruges frit.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Eksamen 2 gælder for sidefagsstuderende på bachelorniveau i Klassisk Græsk, som følger kurset som forberedelse til prøven Græsk prosa 2: Filosofi og retorik HKGB10071E
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave. 11-15 normalsider. der gives 7 dage til besvarelsen

Kriterier for bedømmelse

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

- Tilstedeværelse i 80% af timerne

- To skriftlige oplæg (5-6 normalsider hver)

 

Se studieordningen:

Studieordning for Klassisk Græsk

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0