HKGB00434U  KL.GR Antik filosofi og græsk prosa.

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

KL.GR Ancient Philosophy and Greek Prose

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Tekstlæsning og øvelser.

Der læses Ps-Platons Om det retfærdige og Platons Phaidros

 

Ps-Platon:  Burnet OCT V + Prologos s. 87-98 (heri gloser og indledning)
Oversættelse i Platons Samlede Værker bd. VI

Phaidros: Burnet OCT II

Kommentar til Phaidros: Harvey Yunis: Plato Phaedrus. Cambridge 2011.

Oversættelse i Platons Samlede Værker bd. II

 

 

Kurset forudsætter A-niveau i latinsk og græsk propædeutik.
Samtale mellem lærer og studerende, suppleret med mindre forelæsninger. Første undervisningsgang uddeles en kursusplan.
Det anbefales, at man har taget Introduktion til studiet af græsk og fagets videnskabsteori.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0