HKGÆ00062U KL. GR. Græsk 2

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

KL. GR. Greek 2

Uddannelse

Propædeutik i Græsk

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i at:

  • oversætte ubearbejdede græske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
  • anvende viden om græsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det græske sprog og vurdere oversættelser
  • udnytte sin viden om det græske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
  • indsætte græske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.

Undervisningsmateriale ligges ud på Absalon.
Berg: (Old)græsk- dansk ordbog, Gyldendal, ELLER Liddell & Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

Holger Friis Johansen, Fri mands tale

Klassisk Græsk 1 (15 ECTS) eller tilsvarende.
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ekstern censur for studerende på 2012-studieordningen.
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse