HKGÆ00051U Kl. GR Græsk 1

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

KL. GR Greek 1

Uddannelse

Propædeutik i Græsk

Kursusindhold

Formålet med propædeutik i græsk er at bibringe studerende, hvis centrale fag eller tilvalgsfag stiller krav om græskkundskaber svarende til et gymnasialt A-niveau, de nødvendige sproglige kompetencer på dette niveau. Propædeutik i græsk har endvidere til formål at sikre de studerende et elementært kendskab til dansk grammatik samt til væsentlige sider af græsk historie og kultur.

Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

Berg, Oldgræsk-dansk ordbog, Gyldendal

Alle skal være indskrevet på Klassisk Græsk Propædeutik via Studenterservice.
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Pensum: Der opgives 15 normalsider græsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøve til græsk 1.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Deltagelse i mindst 80% af undervisningen
- Aflevering af 4 skriftlige opgaver på 1-3 normalsider hver.
- 1 mundtligt oplæg af 10 min.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve, 45. min. inklusiv votering. Der gives ingen forberedelse eller hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse