HKGÅ00051U ÅU KGR Klassisk Græsk 1 - fjernundervisning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Classical Greek 1

Uddannelse

Propædeutik

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i: 

- at oversætte lettere græske originaltekster til dansk med brug af ordbog,   
  grammatik og paralleloversættelse(r) 

- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk       helsætning 

- elementær dansk grammatik 

- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse 

Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

For at kunne deltage i et fjernundervisningskursus er det nødvendigt, at man har adgang til en computer (enten PC eller Mac) med internetadgang, og at man er aktiv i Absalon. Derudover kræves ingen særlige tekniske forudsætninger.
Kurset består af fjernundervisning via internettet samt 1-2 lørdagsseminarer på Søndre Campus.

Fjernundervisning er forskellig fra online-undervisning, da der som udgangspunkt ikke er bestemte tidspunkter, hvor du skal ”møde op” og modtage undervisning. Dermed lægger fjernundervisningskurser også i højere grad op til selvstændig læring fra deltagerne. Kurset består af ugentlige opgaver, som stilles af underviser og besvares af deltagerne i Absalon (via KU’s intranet KUnet). Derudover er der undervejs god mulighed for at stille spørgsmål til underviser og diskutere faglige problemstillinger med sine medstuderende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse