HKAK03431U KL. ARK Humanistisk Materialitetsteori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

KL. ARK Humanistic Theory of Materiality

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Humanistiske discipliner er i stigende grad blevet orienteret i retning af det, der under en bred betegnelse defineres som ’materialitetsstudier’. Arkæologi, etnologi, antropologi og til dels også historie har i særlig grad været domineret af den såkaldte ’materielle vending’ i løbet af 1990erne og 2000erne, hvor ideernes, teknologiens og de sociale relationers materialisering er blevet udforsket. Disse studier undersøger relationerne mellem mennesker og ting, samt mellemmenneskelige relationer gennem ting, og er i de senere år blevet komplementeret af posthumanistiske vendinger og en egentlig ’objekt-orienteret’ filosofi. Men hvilke konsekvenser har det for de humanistiske studier, at ting og ikke mennesker danner afsæt for det humanistiske projekt? Hvordan ser sociale relationer eller ideernes virkelighed ud, belyst gennem materiel kultur? Hvordan kan vi forstå relationen mellem det materielle og det immaterielle – såvel teoretisk som i praksis? Og hvordan definerer man sit arbejde metodisk og praktisk i afsøgningen af disse problemstillinger?
Dette kursus giver den studerende en tværfaglig indføring i materialitetsstudier, og sætter den studerende i stand til selvstændigt at gennemføre mindre feltprojekter eller detailstudier, samt mere uddybende analyser af publiceret materiale, herunder en indgående litterær kritik af mere teoretisk karakter. Den studerende vil blive introduceret til og arbejde indgående med grundlæggende tekster og problemstillinger. Kursuset giver den studerende mulighed for at arbejde kritisk og kreativt med disse temaer, og opdyrker evnen til selvstændigt at definere en konkret problemstilling, som behandles i en fri skriftlig hjemmeopgave.

Underviseroplæg, workshops, mundtlige oplæg ved de studerende, samt mindre projekter.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Der er mulighed for at vælge mellem flere forskellige eksaminer på KA-ordningen. Tal evt. med fagoordinatoren på Klassisk Arkæologi.