HKAK03302U KL. ARK Klassisk Arkæologisk Tema 2: Keramik og kultur: det cypriotiske eksempel

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeological Topic 2 - Ceramics and Culture: the Cypriot Example

Uddannelse
 1. Klassisk Arkæologi
Kursusindhold

Kurset omhandler keramik og kultur med udgangspunkt i Cyperns arkæologiske historie. Vi skal studere keramikkens udvikling på Cypern, og hvordan både teknisk udvikling og funktion kan berette om et samfund. Vi arbejder diakront med ø-fænomenet og fokuserer på, hvordan innovation og udveksling påvirker traditioner og teknikker på en ø som Cypern.

- Kompetencer inden for forståelse af keramik som fundgruppe samt keramikbehandling.

- Kendskab til Cyperns historie både ud fra et ø- og interregionalt perspektiv fra neolitisk periode til sen-antikken.

- Diakront kendskab til udviklingen af keramik fundet i Cypern.

- Kendskab til udvalgte arkæologiske lokaliteter i Cypern.

- Cyperns forskningshistorie.

Kurset kan med fordel kombineres med Klassisk arkæologisk diakron analyse, Kulturmøder eller Emne med projektformulering evt Klassisk arkæologisk emne på tilvalgsordningen.

Gordon, J.M., 2018, Insularity and identity in Roman Cyprus: Connectivity, complexity, and cultural change, I A. Kouremenos (red.): Insularity and Identity in the Roman Mediterranean, Oxford: Oxford University press, 4-40

Hussein, E., 2021, Revaluing Roman Cyprus – Local Identity on an Island in Antiquity, Oxford: Oxford University Press

Karageorghis, V., 2002, Early Cyprus: Crossroads of the Mediterranean, Los Angeles: J. Paul Getty Museum

Papantoniou, G., 2012, Religious and Social Transformations in Cyprus. From the Cypriot Basileis to the Hellenic Strategos, Leiden og Boston: Brill

Skibo, J.M., 2013, Understanding Pottery Function, New York: Springer

Steel, L., 2004, Cyprus Before History – From the Earliest Settlers to the End of the Bronze Age, London: Duckworth Publishers

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • I alt
 • 238
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse