HKAK03301U KL. ARK Klassisk Arkæologisk Tema 2

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeological Theme 2

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Teoretiske og metodiske tilgangsvinkler i klassisk arkæologi belyst ud fra udvalgte temaer.

Kurset er baseret på forelæsninger og kollokvier, samt fælles øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 22
  • I alt
  • 22
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Arkæologi