HKAK03291U KL. ARK Klassisk arkæologisk tema 1

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

I dette undervisningsforløb skal vi studere keramik med henblik på keramikkens formelle/iboende/indre egenskaber, som vi kan bruge til at stille spørgsmål til keramikken selv. Desuden skal vi kigge på kombinationen af keramikkens formelle egenskaber og de rumlige, kvantitative, relationelle (ydre) egenskaber med henblik på at forstå keramikkens anvendelse. Formålet med kurset er, at introducere den studerende til de specifikke kompetencer, man har brug for i fundregistreringen i felten, samt nogle af de teoretiske og metodiske udfordringer som velunderbyggede keramiske analyser af udgravningsmateriale byder på.

J.M. Skibo, Understanding Pottery Function (Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique). New York: Springer 2013.

P. Allison, Why do excavation reports have finds’ catalogues?, i: C.G. Cumberpatch & P.W. Blinkhorn (red.), Not so much a pot, more a way of life. Current approaches to artifact analysis in Archaeology (Oxbow Monograph 13). Oxford 1997, 77-84.

G. Sanders, Corinth Excavations. Archaeological Site Manual, Princeton 2008, 53-69.

D.P.S. Peacock, Ceramics in Roman and Medieval Archaeology, i: D.P.S. Peacock (red.), Pottery in Early Commerce: Characterization and Trade in Roman and Later Ceramics, London – New York – San Fransisco 1977, 21-33.

P.M. Rice, Pottery Analysis: A Source Book. Chicago – London 1987, 207-210.

W.Y. & E.W. Adams, Archaeological Typology and Practical Reality. A Dialectic Approach to Artifact Classification and Sorting. Cambridge 1991, 157-168.

K. Barclay, Scientific Analysis of Archaeological Ceramics: A Handbook of Resources. Oxford 2001.

C. Orton, How many pots make five? – a historical review of pottery quantification, Archaeometry 35, 1993, 169-184.

Jung, R. Classification, Counting and Publication of Aegean-Type Pottery around the Mediterranean, i B. Horejs, R. Jung  og P. Pavúk (red.), Analysing Pottery. Processing – Classification – Publication (Studia Archaeologia et Medievalia 10). Bratislava 2010, 145-162.

B. Costello IV, The waste Stream of a Late Roman House: Case Study of the Commissary Black in the Earthquake House at Kourion, in: M. Lawal & J. Lund (red), Pottery in the Archaeological Record: Greece and beyond (Gösta Enbom Monographs 1). Aarhus 2011, 76-84.

M.B. Schiffer, Archaeological context and systemic context, American Antiquity 37, 1972, 156-165.

 

Holdundervisning, øvelser, ekskursioner, andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger