HKAK03229U  KL. ARK Klassisk Arkæologisk Tema 2 - Keramik, depositionelle processer og bygrundlæggelser

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeological Theme 2 - Depositional Processes, Space Syntax and Relocating Cities

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Depositionelle processer, space syntax og flytning af byer

Kurset fokuserer på byer, byplanlægning og flytning af byer med casestudier fra den græske og romerske verden. Herunder Olynth, Pydna, Halos, Halieis, Sikyon, Megalopolis, Bygning Z på Kerameikos og Pompeji. Kurset bliver en gennemgang af hvorledes depositionelle processer og space syntax kan benyttes til analyse af byer, bygninger og rum. Samt en gennemgang af byer der er blevet flyttet eller forladt grundet krig, naturkatastrofer, nye herskere og deslige. Overordnet hvordan de ovenstående områder viser sig i arkæologien og fundgrupper.

 

1. undervisning: Space syntax 

- Introduktion til metoder og teorierne bag analyse af byer 

- Spatial analysis (rumlige analyser) af rum, byrum og byers opbygning 

 

2. undervisning: Depositionelle processer 

- Introduktion til depositionelle processer - teorienog metoderne bag 

- Hvordan depositionelle processer benyttes til analyse af byer, bygninger og rum 

 

3. undervisning: Destruerede og forladte byer 

- Casestudie af Pompeji og Halieis 

 

4. undervisning: Synoikisme 

- Casestudier fra den græske verden (Megalopolos, Olynth)

 

5. undervisning: Flytning af byer 

- De makedonske byer (Casestudier: Pydna, Sikyon, Halos 

 

6. undervisning: Opsamling 

Anbefalet litteratur:

-          detaljeret litteraturliste følger

Al-Sayed, K., Turner, A., Hillier, B., Iida, S., og Penn, A., Space Syntax Methodology, UCL 2014

Ault, B.A., Building Z in the Athenian Kerameikos: House, Tavern, Inn, Brothel? i: A. Glazebrook og B. Tsakirgis (red.) Houses of Ill Repute: The Archaeology of Houses, Taverns and Brothels. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2015, s. 98-112

Ault, B.A., Nevett, L., Digging Houses: Archaeologies of Classical and Hellenistic Greek Domestic Assemblages. i: P.M. Allison (red.), The Archaeology of Household Activities, London 1999.

Cahill, N., Household and Organization at Olynthos. Yale 2002. s. 74-147; 148-193; 194-222

Demand, N.H., Urban Relocation in Archaic and Classical Greece, Bristol 1990

Fridell Anter, K., og Weilguni M., Public Space in Roman Pompeii, i: G. Malm (red.), Towards an Archaeology of Buildings: Contexts and Concepts, BAR International Series S1186, Oxford 2003, s. 31-39.

Goldberg, M.A., Spatial and Behavioural Negotiation in Classical Athenian City Houses I: P.M. Allison (red.), The Archaeology of Household Activities, London 1999.

Hillier, B., og Hanson, J., The Social Logic of Space, Cambridge 1984

Hillier, B., Spatial Analysis and Cultural Information: The Need for Theory as well as Method in Space Syntax Analysis, i: Paliou, E., Lieberwirth, U., og Polla, S., (red.), Spatial Analysis and Social Spaces, Berlin 2014, 19-47

Jameson, M., Private Space and the Greek City i: O. Murray og S. Price (red.), The Greek City from Homer to Alexander, Oxford 1990

Jameson, M., Domestic Space in the Greek City-State. i: S. Kent (red.), Domestic Architecture and the Use of Space. Cambridge 1990

Kaiser, A., Roman Urban Street Networks, New York 2011, 67-105

Laurence, R., Roman Pompeii: Space and Society. London 1994

Laurence, R., The Organization of Space in Pompeii, i: T.J. Cornell og K. Lomas (red.), Urban Society in Roman Italy. New York 1995, 63-78

Nevett, A., House and Society in the Ancient Greek World. New Studies in Archaeology. Cambridge 1999, s. 4-52.

Paliou, E., Introduction, i: Paliou, E., Lieberwirth, U., Polla, S., (red.), Spatial Analysis and Social Spaces. Berlin 2014, 1-18

Kurset er baseret på forelæsninger og kollokvier, samt fælles øvelser.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk Arkæologisk Tema HKAK03211E
Diakron analyse med udgangspunkt i Klassisk Arkæologi HKAK03251E
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se: Kulturformidlende projektorienteret forløb HKAK03231E
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk arkæologi og akulturation HKAK03241E
Klassisk arkæologisk emne med problemformulering HKAK03271E
Katalog- og materialeanalyse HKAK03221E
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se: Klassisk arkæologisk metode HKAK03261E
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 22
  • I alt
  • 22