HKAK03211U KL. ARK Klassisk arkæologisk tema 1

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Grækenlands arkæologi har udviklet sig meget igennem de sidste 25 år, hvor undersøgelser af en lang række nye lokaliteter nødvendiggør en større revision af den overordnede fortælling om fællestræk og forskelligheder i den græske verden. I kurset gennemgår vi udvalgte græske antikke landskaber med henblik på at forstå regionale ressourcer og forskelle med udgangspunkt i online redskabet Archaeology in Greece Online. Ved at fokusere på de lokaliteter og landskaber, som ikke tidligere har været så dominerende i forskningslitteraturen, opnår vi et meget mere komplekst indtryk af udviklingen af græsk kultur igennem forskellige perioder, end den traditionelle fortælling baseret på en håndfuld af de største poleis og helligdomme.

Udgangspunktet vil være Archaeology in Greece Onlinehttps:/​/​chronique.efa.gr/​?kroute=homepage kombineret med feltrapporter og videnskabelige syntetiske fremstillinger.

 

Holdundervisning, forelæsning, øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger