HKAB00731U K. ARK Periodekursus 3 - den romerske periode

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Archaeology, period 3 - The Roman Period

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over den etruskiske materielle kultur fra ca. 900 f.v.t fra den såkaldte Villanova kultur frem til 90 f.v.t. med indførelsen af den romerske Lex Iulia og Etruriens fulde indlemmelse i det romerske imperium. Kurset indledes med en gennemgang af disciplinens forskningshistorie og ud over at behandle enkelte temaer omkring især urbanisering, handel og religion lægges der også vægt på den etruskiske kulturs interaktion med nabokulturerne, herunder forholdet til den fønikiske, keltiske, græske og ikke mindst romerske kultur.

Claridge, A., Rome: an Oxford Archaeological Guide, Oxford 2010, 2. udg.

Henig, M., The luxury Arts: Decorative Metalwork, Engraved Gems and Jewellery, i: M. Henig (red.), A Handbook of Roman Art, Oxford 1995, 139-165.

King, A., Pottery, i: M. Henig (red.) A Handbook of Roman Art, Oxford 1995, 179-190.

Kleiner, D.E.E., Roman Sculpture, New Haven - London 1992, 1-353.

Ling, R., Roman Painting, Cambridge 1991.

Patterson, J.R., Living and dying in the city of Rome: houses and tombs, i: J. Coulston & H. Dodge (red.), Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City (Oxford University School of Archaeology Monograph 54), Oxford 2001, 259-289.

Ulrich, R.B. & C.K. Quenemoen (red.), A companion to Roman architecture, Hoboken 2014, 27-105, 207-263, 281-380.

Zanker, P., Augustus und die Macht der Bilder, München 1987 (alternativt den engelske udgave: The power of images in the Age of Augustus, 2000)

Borg, B.E. (red.), A companion to Roman art, Chicester2015.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Arkæologi