HKAB00671U K. ARK Periodekursus 1 - geometrisk-arkaisk tid (Klassisk Ark.)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Archaeology, period 1

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Periodekursus 1 giver et indblik i græsk arkæologi fra ca. 1000 til ca. 480 f.v.t. med udstik til Lilleasien, Magna Graecia, Sicilien og Etrurien. Kurset omfatter en gennemgang af periodens materielle kultur, som havde en afgørende betydning for den senere udvikling i Grækenland og i Middelhavsområdet som sådan. I denne dynamiske periode opstod de græske bystater, og grækerne grundlagde kolonier på f.eks. Sicilien og i Syditalien og var medvirkende til at åbne op for en bred kommunikation mod vest for eksempel mod Etrurien, såvel som mod øst. Kontakten med Den nære Orient havde stor indflydelse på den materielle kultur, især i det 7. århundrede f.Kr., og mødet med orientalske luksus genstande førte til anvendelsen af nye materialer og udtryksformer. Med bystaternes dannelse begyndte helligdommene at spille en stor rolle, især de store panhellenske helligdomme som Delphi og Olympia, og man begyndte at opføre store stentempler og dedicere kostbare gaver til guderne. I den arkaiske periode herskede tyrannerne, og aristokratiet havde den afgørende magt, hvilket afspejler sig i den materielle kultur, og med fordrivelsen af tyrannerne i Athen og de efterfølgende perserkrige opstod der ligeledes nye tendenser inden for arkitektur og billedsprog. Med udgangspunkt i blandt andet arkitektur, skulptur, vasemaleri og gravmateriale belyses forskellige aspekter af denne udvikling samt forskellige teorier og strømninger inden for udforskningen af perioden.

Barletta, B.A. Monumentality and Foreign Influence in Early Greek Temples, i: M.M. Miles (red.), A Companion to Greek Architecture, Chichester 2016, 31-45.

Biers, W. R., Art, Artefacts, and Chronology in Classical Archaeology, London 1992, 1-86.

Boardman J., 1974/97, Athenian Black Figure Vases, London.

Boardman, J., Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, London 1975/ 1997.

Boardman, J., Early Greek Vase Painting, London 1998.

Camp, J., The Athenian Agora, London 1986, 35-60. .

Carpenter, T.H., Art and Myth in Ancient Greece, London 1994, 7-237.

Cerchiai, L., L. Janelli & F. Longo, The Greek Cities of Magna Graecia and Sicily, Los Angeles 2004, 36-82, 194-216.

Hall, J. M., A History of the Archaic Greek World, London 2014, kap. 5.

Hurwit, J. M., Art, Poetry and the Polis in the Age of Homer i: J.M. Hurwit & S. Langdon, From Pasture to Polis. Art in the Age of Homer, Missouri 1993, 14-42.

Hurwitt, J. M., The Athenian Acropolis, Cambridge 1999, 88-137.

Lang, F., Housing and settlement in Archaic Greece, PALLAS 58, 2002, 13-32.

Mazarakis Ainian, A., Early Greek Temples, i: M.M. Miles (red.), A Companion to Greek Architecture, Chichester 2016, 15-30.

Marconi, C., The Greek West: Temples and their decoration, i: M.M. Miles (red.), A Companion to Greek Architecture, Chichester 2016, 75-91.

Mertens, D., Greek Architecture in the West, i: G.Pugliesi Caratella,(red.),The Western Greeks, Venedig 1996, 315-338.

Naso, A. (red.), Etruscology, 2017, udvalgte kapitler.

Osborne, R., Greece in the Making 1200-479 BC, London 2009, 2. udg., kap. 1-7.

Polignac, F. de, 22. Sanctuaries and Festivals, i: K.A. Raaflaub & H. van Wees (red), A Companion to Archaic Greece. Chichester 2009, 427-443.

Rasmussen T. & N. Spivey (red.), Looking at Greek Vases, Cambridge 1993, kap. 6.

Rolley, C., Sculpture in Magna Graecia, i: G. Pugliesi Caratella (red.), The Western Greeks, Venedig 1996, 369-398.

Sapirstein, P., Origins and design of Terracotta Roofs in the 7th Century BCE, i: M.M. Miles (red.), A Companion to Greek Architecture, Chichester 2016, 46-59.

Senseney, J.R., The Greek East: Temples and Engineering, i: M.M. Miles (red.), A Companion to Greek Architecture, Chichester 2016.

Sioumpari, E. Constructing Monumentality at the Athenian Acropolis in the Early 6th Century B.C., i: C. Graml, A. Doronzio, V. Capozzoli (red.), Rethinking Athens Before the Persian Wars. Proceedings of the International Workshop at the Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich, 23rd–24th February 2017), 2019, 149-166.

Stewart, A., Greek Sculpture. An Exploration, New Haven- London 1991, 103-141; 237-251.

Sturgeon, M., The Archaic Style in Greek Sculpture, i: O. Palagia (red.) A Handbook of Greek Sculpture, Berlin 2019, kap.10.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 154
  • I alt
  • 238
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Pensum: 1500 normalsider.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Kriterier for bedømmelse