HKAB00591U K. ARK Periodekursus 3 - Etruskisk Arkæologi (Klassisk Ark.)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Archaeology, period 3

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over den etruskiske materielle kultur fra ca. 900 f.v.t fra den såkaldte Villanova kultur frem til 90 f.v.t. med indførelsen af den romerske Lex Iulia og Etruriens fulde indlemmelse i det romerske imperium. Kurset indledes med en gennemgang af disciplinens forskningshistorie og ud over at behandle enkelte temaer omkring især urbanisering, handel og religion lægges der også vægt på den etruskiske kulturs interaktion med nabokulturerne, herunder forholdet til den fønikiske, keltiske, græske og ikke mindst romerske kultur.

N.T. de Grummond, Etruscan Myth, Sacred History, and Legend, 2006

S. Haynes, Etruscan Civilization, 2000

J.-R. Jannot, Religion in Ancient Etruria, 2005

A. Naso (red.), Etruscology, 2017

S. Steingräber, Abundance of Life. Etruscan Wall Painting, 2006

J.M. Turfa (red.), The Etruscan World, 2013

Undervisningen foregår som holdundervisning, monumentopgaver fremlagt af de studerende og øvelser som gruppearbejde. I kurset indgår en række museumsbesøg, og individuel vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 154
  • I alt
  • 238
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Arkæologi