HKAB00581U KL. ARK. Periodekursus 2 - Klassisk-Hellenistisk tid

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

KL. ARK. Period 2 - The Classical and Hellenistic period

Kursusindhold

Velkommen til Periodekursus 2: den klassisk-hellenistisk periode. Kurset består af forelæsninger, individuelle øvelser (monumentopgaver), gruppeøvelser, og museumsbesøg. Kurset giver den studerende indblik i det klassisk-hellenistiske Grækenlands arkæologi i perioden fra c. 480 til c.146 f.v.t. Set i lyset af Athen som traditionel kulturel og politisk stormagt diskuteres en række konkrete monumenttyper som landskaber, byer, helligdomme, templer, grave, teatre, agorai, huse, skulptur, portrætter, mønter og keramik.  Kurset giver indsigt i hvilken rolle den materielle kultur spiller for græsk identitet i perioden. Da kurset baseres på arkæologisk materiale, må de studerende, for at få det fulde udbytte, have en basal viden om græsk historie og religion.

J. Camp, The Athenian Agora. London 1986.

J.M. Hurwit, The Athenian Acropolis. Cambridge 1999.

U. Knigge, The Athenian Kerameikos. History – Monuments – Excavations. Athens 1988.

A.W. Lawrence, Greek Architecture. London - New Haven 1996.

C. Marconi (red.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture. Oxford 2014.

C. Mee, Greek archaeology: A thematic approach. Chichester 2011.

M.M. Miles (red.), A companion to Greek architecture. Chichester 2016.

J.J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age. Cambridge 1986.

M. Robertson, The Art of Vase-painting in Classical Athens. Cambridge 1992.

T.J. Smith & D. Plantzos (red.), A companion to Greek art. Malden 2012.

A. Stewart, Greek Sculpture. An Exploration. New Haven - London 1991.

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til monumentopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner, individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve (dialog) uden hjælpemidler under forudsætning af bunden skriftlig øvelse.

Kriterier for bedømmelse