HKAB00551U KL. ARK Bachelorprojekt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

I holdundervisningen undervises i hvordan man overordnet bedst håndterer opgaven: hvordan man formulerer og arbejder med en problemstilling, hvordan man udvælger materiale og fortager en analyse deraf, og hvordan man dokumenterer og argumenterer for sine synspunkter. Endvidere gennemgås de relevante bibliografiske søgeredskaber ligesom opgavens formalia bliver gennemgået.

Under den individuelle vejledning diskuteres den enkeltes opgave med en vejleder.

Ba-projekt undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning og individuel vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse