HKAB00481U  KL. ARK. Periodekursus 2 - Klassisk-Hellenistisk tid

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

KL. ARK. Period 2 - The Classical and Hellenistic period

Kursusindhold

Forelæsninger, seminarer, individuelle øvelser og gruppe øvelser

Forelæsninger, seminarer, individuelle øvelser og gruppe øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve (dialog) uden hjælpemidler under forudsætning af bunden skriftlig øvelse.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0