HJAK0103EU ASI, Tekstforståelse – japansk (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Text comprehension - Japanese

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Kandidatuddannelsen i asienstudier 2021
  • Kandidatsidefaget i japanstudier 2020/2022
Kursusindhold

På kurset arbejdes der i sammenhæng med kurset Tilgange til Asien med tekster og audiovisuelt materiale på det studerede sprog. Kurset sigter mod at styrke de studerendes færdigheder i at forstå og gengive indholdet af ubearbejdede tekster og i at diskutere og argumentere skriftligt og mundtligt med henvisning til tekster på det studerede sprog.

Målbeskrivelser

KA i Asienstudier 2021-studieordning:
Tekstforståelse – japansk (aktivitetskode HJAK03281E)

KA sidefag i japanstudier 2019/2022-studieordning:
Emne med sprogfærdighed (Aktivitetskode HJAK03281E)

 

Annonceres på Absalon

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse