HJAK0100EU  JAP, Emne med Sprogfærdighed (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Language proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i japanstudier og Kandidatuddannelsen i kinastudier 2019
  • KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier
Kursusindhold

Der læses og oversættes eller resumeres japanske fagtekster samt analyseres og diskuteres teksternes baggrund.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Emne med sprogfærdighed (aktivitetskode HJAK03391E)

KA 2008-studieordning:
Emne med Sprogfærdighed: Moderne Sprog (fagelementkode HJAK03022E)

Scannede tekster lægges i grupperummet i Absalon

Bestået BA i japansk
Klasseundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5